Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Dokumenty do sądu

Chcesz wystąpić do SĄDU? Tu znajdziesz wzory dokumentów, które pomogą Ci z łatwością napisać stosowne pismo.

Szukaj:

Kategorie:

› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Wnioski i podania› Różne› Pisma grzecznościowe› Zamówienia, reklamacje› Import i eksport› Oferty handlowe› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Horoskopy› Telefon, Internet, Telewizja› Student› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Ubezpieczenia› PRACA› Ciąża a praca› Podania o pracę› Wnioski i podania› Referencje - opinie› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› Regulaminy pracy› UMOWY› Najmu - sprzedaży› Umowy spółek› Zlecenia› Licencyjne› Spedycji i składu› Użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Budowlane› Informatyczne› Różne umowy› Umowy związane z pracą› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - różne pisma› VAT, PIT› NIP› VAT w UE› PIT - 2007› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Narodowy Fundusz Zdrowia› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - umowy› ZPORR - sprawozdania› Formularze Unijne› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy

Zamówienia, reklamacje

Kategoria ta zawiera wszelkiego typu pisma dotyczące zamówień czy reklamacji jakie możemy potrzebować. Pisma są zapisane przy pomocy aplikacji MS Office dzięki czemu są w pełni edytowalne.

Wzór pisma. Anulowanie części zamówienia

›› Pobierz teraz

Anulowanie części zamówienia. Pismo dotyczący anulowania części zamówienia z powodu otrzymania niepełnej wysyłki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór pisma. Rezygnacja z zamówienia . Powod opóźnienie dostawy.

›› Pobierz teraz

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy. Dokument dotyczący anulowania zamówienia z powodu opóźnienia dostawy towaru. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Rezygnacja z zamówienia . Powód opóźnienie realizacji. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji.
Dokument dotyczący anulowania zamówienia z powodu niedotrzymania terminu realizacji. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór pisma. Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora

›› Pobierz teraz

Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora.
Dokument dotyczący anulowania zamówienia u akwizytora. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Powiadomienie klienta o nieprzyjęciu zwrotu towaru. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Informacja o nie przyjęciu zwrotu towaru.
Dokument dotyczący nie przyjęcia zwrotu towaru, gdy bez żadnego uzasadnienia klient anulował zamówienie. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możliwością specjalnego zamówienia

›› Pobierz teraz

Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możliwością specjalnego zamówienia.
Dokument dotyczący informacji o barku zamówionego towaru i możliwości zamówienia u producenta. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór pisma. Zawiadomienie o chwilowym braku zamówionego towaru.

›› Pobierz teraz

Informacja o chwilowym braku towaru.
Dokument dotyczący informacji o barku zamówionego towaru z powodu dużego zainteresowania z możliwością zwrotu czeku lub dostarczenia zamówienia w późniejszym terminie. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Logistyka. Zawiadomienie o nadejściu niepełnej przesyłki. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki.
Dokument informujący o barku części towaru zamówionego w przesyłce i prośba o pilne uzupełnienie. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór pisma. Zawiadomienie o nadejściu części zamiennych.

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu części zamiennych.
Dokument dotyczący informacji otrzymaniu części zamiennych, które można pobrać z magazynu. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru.
Dokument dotyczący informacji otrzymaniu partii uszkodzonego towaru z wyposzczególnionymi usterkami. Prośba o wymianie towaru wraz z dodatkowego udzieleniem rabatu. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zawiadomienie o otrzymaniu wadliwego wyrobu.

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu,reklamacja.
Dokument dotyczący informacji otrzymaniu wadliwego wyrobu wraz z jego opisem i żądaniem uwzględnienia reklamacji. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór pisma. Wstrzymanie dostaw i rozwiązanie umowy .

›› Pobierz teraz

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy.
Dokument dotyczący informacji o rozwiązaniu umowy i żądaniu natychmiastowego wstrzymania dalszych dostaw, ponieważ towar nie spełnia wymogów jakościowych. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zawiadomienie o wstrzymaniu dostaw. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy.
Dokument dotyczący informacji o wstrzymaniu dostawy z powodu nieprzestrzegania warunków umowy. Warunkiem dalszej współpracy jest złożenie stosownego i wyczerpującego wyjaśnienia wraz z zobowiązaniem do przestrzegania warunków umowy w przyszłości. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór pisma. Wycofanie z produkcji starego modelu.

›› Pobierz teraz

Dokument dotyczący informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urządzenia. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zawiadomienie o wysyłce towaru. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Informacja o wysyłce towaru. Dokument dotyczący informacja o wysyłce towaru wraz z danymi przewoźnika i terminie dostawy. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór pisma. Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku.

›› Pobierz teraz

Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku.
Dokument dotyczący informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku powodu nie uiszczenia opłat magazynowania towaru. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zawiadomienie Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu.
Dokument dotyczący informacji o zagubieniu towaru podczas transportu. Zobowiązanie do odnalezienia przesyłki lub zwrotu pieniędzy w równowartości zagubionego towaru. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Naprawa gwarancyjna. Dokument potwierdzający odbiór wyrobu do naprawy gwarancyjnej. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zawiadomienie

›› Pobierz teraz

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru. Dokument dotyczący nieprzyjęcia prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zawiadomienie

›› Pobierz teraz

Odmowa naprawy gwarancyjnej. Dokument informujący o odmowie naprawy gwarancyjnej, ponieważ niespełnione są wymogi wcześniej wymienionej usługi. Szczegóły odmowy. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru

›› Pobierz teraz

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru. Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru wraz z załączeniem specyfikacji. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór pisma. Pismo do przewoźnika o zwrot towaru.

›› Pobierz teraz

Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru. Pismo na podstawie, którego prosi się przewoźnika o zwrot towaru, pokrywając koszty zwrotu. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru

›› Pobierz teraz

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru. Pismo dotyczące wybrakowanego towaru niezgodnego z specyfikacja towaru zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Prośba o załatwienie reklamacji. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

›› Pobierz teraz

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Dokument potwierdzające przyjęcie zamówienia i informujące o chwilowym braku towaru na stanie. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zawiadomienie

›› Pobierz teraz

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży. Dokument potwierdzający przyjęcie zamówienia przy jednakowej odmowie sprzedaży na kredyt. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Potwierdzenie zamówienia

›› Pobierz teraz

Potwierdzenie zamówienia. Dokument potwierdzające przyjęcie zamówienia i potwierdzający terminy dostaw. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór pisma. Propozycja zamiany towaru na inny o podobnych parametrach.

›› Pobierz teraz

Propozycja zamiany towaru. Pismo z propozycja zamiany towaru na inny o podobnych parametrach. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych

›› Pobierz teraz

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych. Pismo z prośbą o instrukcje przewozowe dotyczące transportu towaru na podstawie umowy. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Prośba o przedłużenie terminu dostawy

›› Pobierz teraz

Prośba o przedłużenie terminu dostawy. Pismo informujące o niemożliwości wywiązania się z terminów realizacji zamówienia z wymienionych powodów. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy

›› Pobierz teraz

Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy. Pismo, w którym następuje przeproszenie klienta wraz z usprawiedliwieniem z powodu opóźnienia dostawy. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru

›› Pobierz teraz

Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru. Pismo, w którym następuje przeproszenie klienta z powodu nieprzewidzianego opóźnienia w dostawach od zagranicznego kontrahenta wraz z niemożnością określenia terminu wysyłki. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zawiadomienie

›› Pobierz teraz

Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje o zwrocie kosztów. Pismo z informacją o przesłaniu wysyłki pocztą lotniczą oraz zawarta w nim deklaracje o zwrocie kosztów przez wysyłającego. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Logistyka. Obowiązek dostarczania spisu wyrobów do przesyłek. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów. Pismo zawierające przypomnienie, iż wszystkie przesyłki winny być zaopatrzone w spis dostarczanych wyrobów oraz numer realizowanego zamówienia. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zawiadomienie

›› Pobierz teraz

Reklamacja i zwrot towaru. Pismo dotyczące reklamacji i zwrotu towaru z powodu nie spełnienia wymogów opisanych w dostarczonej wcześniej charakterystyce a także jakościowo różniących się od dostarczonych próbek. Zwrot na koszt producenta. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zawiadomienie

›› Pobierz teraz

Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru. Pismo dotyczące reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru. Prośba o skorygowanie faktury i zwrotu kosztów. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zawiadomienie

›› Pobierz teraz

Reklamacja otrzymanego towaru.


Pismo dotyczące reklamacji otrzymanego towaru niezgodnego z wymienioną specyfikacją, jaką klient żądał.
Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Skarga z powodu złej jakości wyrobów

›› Pobierz teraz

Skarga z powodu złej jakości wyrobów.


Pismo ze skargą, ponieważ towar, który został otrzymany przez zamawiającego w ostatniej dostawie nie odpowiadał normom jakościowym i próbce.Ostatnie ostrzeżenie tolerowania takiego typu niechlujstwa.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zawiadomienie

›› Pobierz teraz

Uznanie reklamacji i zamiana towaru.


Pismo zawierające uznanie reklamacji i zmiana towaru na koszt producenta. Wyjaśnienia iż przyczyną tego stanu towaru były niewłaściwe warunki transportu.
Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zawiadomienie

›› Pobierz teraz

Uznanie uzasadnionej reklamacji.
Uznanie reklamacji po wcześniejszym sprawdzeniu przez ekipę serwisową urządzenia. Anulowanie przez fiormę wszystkie kosztów napraw i konserwacji urządzenia, które miały miejsce dotychczas. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Logistyka.Wstrzymanie dostawy .Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Wstrzymanie dostawy.


Pismo informujące o wstrzymaniu wysyłki zamówionego towaru z powodu nie uregulowania wymaganej płatności, niedotrzymania warunków umowy, niedostarczenia wymaganych dokumentów przewozowych. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Prośba o uzgodnienie terminu. Przykład pisma.

›› Pobierz teraz

Wykonanie usługi montażu części zamiennej.

Pismo informujące klienta o otrzymaniu niezbędnej części koniecznej do naprawy jego urządzenia. Prośba o uzgodnienie terminu wymian części z warsztatem. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wysyłka zamówionego towaru z informacją o możliwości zwrotu. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu.

Pismo z informacją do klienta o wysyłce zamówionego towaru z możliwością zwrotu na koszt wysyłającego a także z możliwości zwrotu pieniężnego w razie nie spełnienia oczekiwań klienta. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu

›› Pobierz teraz

Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu.

Pismo zawierające zamówienie towaru i warunki płatności transportu. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zwrot towaru przekazanego na próbę

›› Pobierz teraz

Zwrot towaru przekazanego na próbę.
Pismo potencjalnego klienta dotyczące zwrotu towaru przekazanego mu na próbę.
Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zwrot towaru różnych powodów

›› Pobierz teraz

Zwrot towaru z różnych powodów.


Pismo dotyczące zwrotu towaru z powodu nie dostarczenia go w żądanym terminie, posiadania opisanych wad, towar jest niezgodny z próbką i nie posiada właściwości opisanych na opakowaniu, bark informacji od dostawcy o przyjęciu zamówienia, ceny towaru są niezgodne z cenami katalogowymi oraz z otrzymaną ofertą, otrzymany towar stanowi jedynie część zamówienia i itd.
Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Pismo o zwrotu towaru przez klienta z powodu pomyłki sprzedawcy.

›› Pobierz teraz

Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące zwrotu towaru przez klienta z powodu pomyłki sprzedawcy, w wyniku czego został zapakowany inny artykuł. Załączenie rekompensaty wysokości pełnej ceny zakupionego towaru.
Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Pismo o przedłużenie/zmianę terminu dostawy.

›› Pobierz teraz

Prośba o przedłużenie terminu dostawy. Pismo z prośbą o przedłużenie terminu dostawy. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Odmowa przyjęcia zamówienia.

›› Pobierz teraz

Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji.

Pismo informujące o zwrocie zamówienia z powodu niemożności jego realizacji z wymienionych powodów.
Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności

›› Pobierz teraz

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności.

Pismo dotyczące zwrotu zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności. Wstrzymanie kredytu firmom, które mają nieuregulowane wcześniejsze zobowiązania.
Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Pismo o akredytywę lub przedpłatę.

›› Pobierz teraz

Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty.

Pismo dotyczące zwrotu zamówienia i prośby o przysłanie ponownego zamówienia uwzględniającego pełną przedpłatę lub otwarcie nieodwołalnej akredytywy. Ponieważ Zamówienia zagraniczne realizowane są wyłącznie na podstawie pełnej przedpłaty i pokrycia kosztów transportu.
Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

›› Pobierz teraz

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru.
Pismo z prośbą o natychmiastową dostawę towaru. Żądanie spełnienia zobowiązań ze strony dostawcy pod rygorem odstąpienia klient od umowy. Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Żądanie potwierdzenia dostawy

›› Pobierz teraz

Żądanie potwierdzenia dostawy.


Pismo z żadaniem o potwierdzenie dostawy towaru zgodnie z zamówieniem oraz zobowiązanie dotrzymania wszystkich warunków umowy.
Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Reklamacja obuwia. Wzór pisma z reklamacją.

›› Pobierz teraz

Jest to gotowy dokument w formacie *.doc , który można wydrukować oraz wypełnić, ewentualnie edytować plik na własne potrzeby reklamacyjne.


!!! ZANIM ZŁOŻYSZ REKLAMACJĘ !!!W przypadku reklamacji obuwia zastosowanie mają przepisy zawarte w USTAWIE Z DNIA 27 LIPCA 2002r. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO. / Dz. U. Nr 141 z 5 września 2002r.,poz 1176/

Pamiętaj, że obuwie można reklamować do dwóch lat od daty zakupu, jednakże od momentu wykrycia wady do dwóch miesięcy.

Warunkiem niezbędnym a zarazem koniecznym do złożenia reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego potwierdzającego datę i miejsce zakupu oraz kwotę.
Wzór zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Protokół reklamacyjny

›› Pobierz teraz

Protokół reklamacyjny jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocy programem Word. Protokół reklamacyjny zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny jest do pobrania online.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne

›› Pobierz teraz

Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne jest do pobrania online.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl