Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Dokumenty do sądu

Chcesz wystąpić do SĄDU? Tu znajdziesz wzory dokumentów, które pomogą Ci z łatwością napisać stosowne pismo.

Szukaj:

Kategorie:

› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Wnioski i podania› Różne› Pisma grzecznościowe› Zamówienia, reklamacje› Import i eksport› Oferty handlowe› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Horoskopy› Telefon, Internet, Telewizja› Student› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Ubezpieczenia› PRACA› Ciąża a praca› Podania o pracę› Wnioski i podania› Referencje - opinie› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› Regulaminy pracy› UMOWY› Najmu - sprzedaży› Umowy spółek› Zlecenia› Licencyjne› Spedycji i składu› Użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Budowlane› Informatyczne› Różne umowy› Umowy związane z pracą› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - różne pisma› VAT, PIT› NIP› VAT w UE› PIT - 2007› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Narodowy Fundusz Zdrowia› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - umowy› ZPORR - sprawozdania› Formularze Unijne› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy

Urząd Skarbowy - prośby

W tej kategorii zgrupowaliśmy prośby do Urzędu Skarbowego. W urzędach też pracują ludzie ! Pobierz gotowe prośby składane do Fiskusa.

Podatek dochodowy. Prośba do US o odroczenie płatności

›› Pobierz teraz

Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego. Wzór pisma z prośbą wraz z uzasadnieniem o odroczenie podatku dochodowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

VAT. Prośba do US o odroczenie płatności podatku VAT

›› Pobierz teraz

Prośba o odroczenie płatności podatku VAT. Wzór pisma z prośbą wraz z uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o odroczenie podatku VAT. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Karta podatkowa. Prośba do US o odoczenie terminu płatności

›› Pobierz teraz

Prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej. Wzór pisma z prośbą i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o odroczenie terminu płatności karty podatkowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Prośba do US o rozłożenie na raty płatności karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o rozłożenie na raty karty podatkowej. Wzór pisma z prośbą i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Prośba do US o umorzenie podatku od darowizny

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie podatku od darowizny. Wzór pisma z prośbą i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o umorzenie pozostałej części podatku od darowizny. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Prośba do US o zmniejszenie podatku należnego o naliczony przed dniem utraty zwolnienia

›› Pobierz teraz

Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony przed dniem utraty zwolnienia. Prośba o wyrażenie zgody na pomniejszenie podatku należnego o wartość podatku naliczonego wobec przekroczenia wartości sprzedaży powodującej utratę zwolnienia z podatku VAT. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór pisma o zwrot nadpłaty podatku dochodowego

›› Pobierz teraz

Prośba o zwrot nadpłaty podatku. Wzór pisma z prośbą do Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaty podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za rok 2005 wynikające z deklaracji PIT-30. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Prośba o zwrot należnego podatku VAT w ciągu 15 dni

›› Pobierz teraz

Prośba o zwrot należnego podatku vat w ciągu 15 dni od złożenia deklaracji VAT-7.
Wzór pisma z prośbą i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o zwrot nadwyżki podatku VAT wynikający z deklaracji VAT-7. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Rękodzieło. Prośba o zwrot podatku VAT. Przykład wytwórcy ludowego i artystycznego.

›› Pobierz teraz

Prośba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobu rękodzieła ludowego i artystycznego.
Wzór pisma z prośbą i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobu rękodzieła ludowego i artystycznego posiadające certyfikaty krajowych komisji etnograficznych i artystycznych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl