Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Dokumenty do sądu

Chcesz wystąpić do SĄDU? Tu znajdziesz wzory dokumentów, które pomogą Ci z łatwością napisać stosowne pismo.

Szukaj:

Kategorie:

› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Wnioski i podania› Różne› Pisma grzecznościowe› Zamówienia, reklamacje› Import i eksport› Oferty handlowe› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Horoskopy› Telefon, Internet, Telewizja› Student› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Ubezpieczenia› PRACA› Ciąża a praca› Podania o pracę› Wnioski i podania› Referencje - opinie› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› Regulaminy pracy› UMOWY› Najmu - sprzedaży› Umowy spółek› Zlecenia› Licencyjne› Spedycji i składu› Użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Budowlane› Informatyczne› Różne umowy› Umowy związane z pracą› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - różne pisma› VAT, PIT› NIP› VAT w UE› PIT - 2007› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Narodowy Fundusz Zdrowia› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - umowy› ZPORR - sprawozdania› Formularze Unijne› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy

UMOWY

Zakładając własną firmę, budując dom, kupując samochód, czy chociażby wykonując pewne działania, bardzo często chcemy się zabezpieczyć najlepiej jak to jest możliwe. Aby tego dokonać, zawsze najpewniej czujemy się, gdy zawarcie jakiegokolwiek porozumienia chcemy udokumentować na piśmie. W takim oto celu sporządzamy umowę, która po obustronnym porozumieniu zaspakaja nasze obawy przed utratą zainwestowanych pieniędzy. W prawie cywilnym umowa to porozumienie dwóch lub więcej stron, w której to określają one wzajemne prawa i obowiązki. W tym dziale znajdą Państwo szereg wzorów przykładowych umów, których zawartość z pewnością będzie pomocna w trakcie nawiązywania współpracy na różnych szczeblach.

Najmu - sprzedaży

Jeżeli jesteśmy w posiadaniu ładnego mieszkania w centrum miasta, lub domku na wsi, ale z prywatnych względów nie możemy go użytkować, zawsze możemy go wynająć. Należy jednak pamiętać, że przy wynajmowaniu jakiejkolwiek nieruchomości należ sporządzić dokładną umowę, ponieważ ten dokument będzie rodzajem zabezpieczenia przed najemcą, którego intencje niekoniecznie muszą na odpowiadać. W tym dziale znajdą Państwo zwory umów najmu, które z pewnością będą dla wartościowe i oszczędzą niepotrzebnych rozmów oraz nieścisłości. Najczęściej poszukiwanymi umowa są: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży , umowa zdobycia udziałów i inne.


Umowy spółek

W tej kategorii znajdą Państwo wzory umów pomiędzy osobami fizycznymi lub prawnymi w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie możemy wyróżnić wiele rodzajów spółek, stąd też tak wiele rodzajów umów, np: umowa spółki cywilnej, czy umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i inne. Należy pamiętać, iż wchodząc w spółkę musimy brać wiele aspektów, które mogą okazać się niezwykle ważne w przyszłej działalności, dlatego warto już teraz zadbać o własny wizerunek i co najważniejsze, mieć wszystko udokumentowane. Z tego względu polecamy kategorię różne dokumenty w której z pewnością znajdą Państwo coś godnego uwagi.


Zlecenia

Jesteśmy zainteresowani współpracą z drugą osobą i chcielibyśmy aby wykonała ona dla nas określone zadanie, za które najprawdopodobniej dostanie wynagrodzenie. Zanim jednak zaczniesz działać, spisz odpowiednio przygotowaną umowę zlecenia, która zaoszczędzi Ci niepotrzebnych problemów. W tej kategorii znajdą Państwo wzory umów, które bez wątpienia uznacie za wartościowe.


Licencyjne

Zaczynając jakąkolwiek działalność gospodarczą musimy zadbać o wiele aspektów, bez których prawidłowe jej działanie nie będzie możliwe. Nawet jeżeli nam się wydaje, że przy pomocy kruczków prawnych będziemy w stanie ominąć w pewien sposób prawo jesteśmy w bardzo dużym błędzie. Jednym z takich rzeczy jest posiadanie licencji na dany produkt, którym mamy zamiar handlować. Coraz rzadziej, ale jednak spotyka się sklepy, w których sprzedaż mogłaby wzrosnąć gdyby nie brak licencji na sprzedający się w dużych ilościach produkt. Kiedy uda nam się już uzyskać licencję należy pamiętać o podpisaniu odpowiedniej umowy, której dany produkt dotyczy. W tej kategorii znajdą Państwo wzory umów licencyjnych, które jasno prezentują warunki korzystania z utworu jako dobra, którego dana licencja dotyczy, bowiem musimy o tym pamiętać, iż producent danego produktu ma prawo wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania danego produktu.


Spedycji i składu

Coraz częściej korzystamy z usług firm kurierskich, których zadaniem jest dostarczenie wymaganego przez nas towaru. Sytuację taką napędza wymóg gospodarczy, gdyż klient chce aby było szybko, profesjonalnie i co najważniejsze jak najtaniej. Dlategoteż, podejmując się korzystania z usług kurierskich w celu zadbania o naszego klienta powinniśmy podpisać odpowiednią umowę, której wzór znajdą Państwo na naszych serwisach.


Użyczenia

Przypuśćmy, że z określonych względów użyczamy danej osobie przedmiotu, który jest naszą własnością. Najczęściej bywa tak, że strony nie dokumentują takiej czynności. Niestety bardzo często dochodzi w tej kwestii do konfliktów, a bez odpowiedniej umowy w świetle prawa obydwie ze stron mają takie same prawa. Dlategoteż, przed użyczeniem danego przedmiotu, np: samochodu, warto spisać umowę użyczenia, które rozwieje wszelkie wątpliwości. Należy pamiętać, iż każda nieruchomość również podlega użyczeniu.


Umowy związane ze świadczeniem usług

Coraz częściej korzystamy z usług przewoźnika, za którego zobowiązujemy się zapłacić Warto jednak postarać się, aby nawet drobny transport został udokumentowany odpowiednią umową, która ściśle określi obowiązki i prawa zarówno moja jak i przewoźnika. W tej kategorii znajdą Państwo wzory umów związane ze świadczeniem usług. Polecamy również nasze inne działy w których można znaleźć wzory umów spedycji, które bez wątpienia mogą stać się przydatne.


Dzierżawy

Jesteśmy szczęśliwymi nabywcami nieruchomości lub gruntów rolnych. Niestety nasza obecna sytuacja sprawia, że nie jesteśmy w stanie korzystać z nich tak jakbyśmy sobie tego chcieli. Na szczęście jest na to rozwiązanie. Zawsze możemy wydzierżawić daną nieruchomość i czerpać z niej upragnione korzyści. Należy jednak pamiętać, że każde porozumienie z dzierżawcą powinno być udokumentowane, a sama umowa dzierżawy opisana w najdrobniejszych szczegółach. Dbając o Państwa cenny czas, przygotowaliśmy specjalne wzory dokumentów, które w tej kwestii powinny szczególnie pomóc. Dział zawiera dokumenty m.in. takie jak umowa dzierżawy urządzenia czy chociażby umowa dzierżawy nieruchomości.


Budowlane

W tym dziale znajdą Państwo szereg umów jakie należy zawrzeć gdy zaczynamy budowę domu jednorodzinnego, czy po prostu pragniemy rozpocząć na naszym terenie roboty budowlane. Należy pamiętać, że bez wcześniejszego porozumienia stron i podpisania odpowiednio przygotowanej umowy, należy liczyć się z ryzykiem, że mogą Państwo stracić zainwestowany wkład z winy nieuczciwego wykonawcy.


Informatyczne

Informatyka jest jednym z najprężniej rozwijających się działów na obecnym rynku. Z tego właśnie powodu coraz więcej osób podejmuje różnego rodzaju działania ściśle związane tą nauką. Począwszy od zakupu komputera, a skończywszy na zatrudnieniu wyśmienitego eksperta dla potrzeb własnej firmy. Należy jednak pamiętać, że podczas wykonywania jakichkolwiek decyzji musimy zawsze udokumentować to na piśmie, czyli najzwyczajniej podpisać umowę. W tym dziale znajdą państwo szereg różnych umów związanych informatyką które bez wątpienia uznamy za wartościowe.


Różne umowy

W tej kategorii znajdą Państwo umowy, których przyporządkowanie do innych kategorii nie było możliwe, aczkolwiek są one bardzo przydatne w życiu codziennym. Mogą z nich korzystać nie tylko osoby posiadające pewną działalność gospodarczą, ale również osoby fizyczne, które potrzebują na przykład: umowy o renty, czy umowa przewozu i inne.


Umowy związane z pracą

Przyjmując nową osobę do pracy czy chociażby starając się o stanowisko w danej firmie musimy być zorientowani w przepisach i sposobach zatrudnia nowych pracowników. Jest niezmiernie ważnym, aby pracodawca nawiązując współpracę przygotował odpowiedni dokument, w którym zostanie ściśle określony związek pomiędzy nim, a pracodawcom. W tym dziale znajdą Państwo wzory umówzwiązanych z pracą, a które bez wątpienia staną się istotne nie tylko dla samego pracodawcy ale również dla nowego pracownika podpisującego nową umowę.