Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Dokumenty do sądu

Chcesz wystąpić do SĄDU? Tu znajdziesz wzory dokumentów, które pomogą Ci z łatwością napisać stosowne pismo.

Szukaj:

Kategorie:

› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Wnioski i podania› Różne› Pisma grzecznościowe› Zamówienia, reklamacje› Import i eksport› Oferty handlowe› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Horoskopy› Telefon, Internet, Telewizja› Student› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Ubezpieczenia› PRACA› Ciąża a praca› Podania o pracę› Wnioski i podania› Referencje - opinie› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› Regulaminy pracy› UMOWY› Najmu - sprzedaży› Umowy spółek› Zlecenia› Licencyjne› Spedycji i składu› Użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Budowlane› Informatyczne› Różne umowy› Umowy związane z pracą› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - różne pisma› VAT, PIT› NIP› VAT w UE› PIT - 2007› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Narodowy Fundusz Zdrowia› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - umowy› ZPORR - sprawozdania› Formularze Unijne› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy

REJESTRY SĄDOWE

Dokumenty dotyczące rejestrów o charakterze publicznym, w których możemy znaleźć m.in. interesujące nas informacje na temat spółek.

Kategoria zawiera serie formularzy składanych do:

  • Krajowego Rejestru Karnego
  • Krajowego Rejestru Sądowego
  • Rejestru Zastawów
  • Ksiąg wieczystych

Krajowy Rejestr Karny

Instytucja, której głównym celem jest prowadzenie bazy danych na temat podmiotów gospodarczych i osób karanych. Kategoria zawiera dokumenty, których należy używać w celu zapytania o informacje o osobach i podmiotach.


Księgi Wieczyste

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem nieruchomości, działki pod zabudowę czy też mieszkania, koniecznie musisz sprawdzić ich stan prawny, co pomoże Ci uniknąć niepotrzebnych kłopotów przy załatwianiu kolejnych formalności. Aby tego dokonać wystarczy wgląd do ksiąg wieczystych, które jasno określają właściciela danej nieruchomości i jakie przysługują do niej prawa. Co więcej, osoba ubiegająca się o daną nieruchomość powinna ubiegać się o mapkę geodezyjną lub szkic, które dokładnie określą położenie działki. Jak tego dokonać? Wystarczy udać się do wydziału geodezyjno-kartograficznego lub Starostwa. Dokumenty znajdujące się w tej kategorii dotyczą większości wniosków, jakie każdy będzie musiał złożyć w trakcie ubiegania się chociażby na budowę domu czy zakup mieszkania.


Rejestr zastawów

Kupując samochód lub inny przedmiot, warto upewnić się czy oferowany towar nie figuruje w rejestrze zastawów. Co to jest? Pod tą nazwą kryje się rejestr rzeczy ruchomych, które zostały obciążone zastawem rejestrowym, najczęściej w celu zabezpieczenia wierzytelności. W praktyce może to oznaczać, iż przedmiot, którego kupnem jesteśmy zainteresowani jest obciążony zastawem i możemy mieć problemy z jego nabyciem. W tej kategorii znajdą Państwo formularze wniosków w postępowaniu sądowym o wpis do Rejestru Zastawów. Warto pamiętać, aby formularze drukować dwustronnie. Co więcej, przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z objaśnieniami (instrukcją wypełniania) podanymi na końcu formularza.


Krajowy Rejestr Sądowy - KRS

Formularze wniosków wykorzystywanych w KRS - Krajowym Rejestrze Sądowym.


Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS