Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Dokumenty do sądu

Chcesz wystąpić do SĄDU? Tu znajdziesz wzory dokumentów, które pomogą Ci z łatwością napisać stosowne pismo.

Szukaj:

Kategorie:

› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Wnioski i podania› Różne› Pisma grzecznościowe› Zamówienia, reklamacje› Import i eksport› Oferty handlowe› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Horoskopy› Telefon, Internet, Telewizja› Student› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Ubezpieczenia› PRACA› Ciąża a praca› Podania o pracę› Wnioski i podania› Referencje - opinie› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› Regulaminy pracy› UMOWY› Najmu - sprzedaży› Umowy spółek› Zlecenia› Licencyjne› Spedycji i składu› Użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Budowlane› Informatyczne› Różne umowy› Umowy związane z pracą› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - różne pisma› VAT, PIT› NIP› VAT w UE› PIT - 2007› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Narodowy Fundusz Zdrowia› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - umowy› ZPORR - sprawozdania› Formularze Unijne› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy

Licencyjne

Zaczynając jakąkolwiek działalność gospodarczą musimy zadbać o wiele aspektów, bez których prawidłowe jej działanie nie będzie możliwe. Nawet jeżeli nam się wydaje, że przy pomocy kruczków prawnych będziemy w stanie ominąć w pewien sposób prawo jesteśmy w bardzo dużym błędzie. Jednym z takich rzeczy jest posiadanie licencji na dany produkt, którym mamy zamiar handlować. Coraz rzadziej, ale jednak spotyka się sklepy, w których sprzedaż mogłaby wzrosnąć gdyby nie brak licencji na sprzedający się w dużych ilościach produkt. Kiedy uda nam się już uzyskać licencję należy pamiętać o podpisaniu odpowiedniej umowy, której dany produkt dotyczy. W tej kategorii znajdą Państwo wzory umów licencyjnych, które jasno prezentują warunki korzystania z utworu jako dobra, którego dana licencja dotyczy, bowiem musimy o tym pamiętać, iż producent danego produktu ma prawo wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania danego produktu.

Wzór umowy licencyjnej.

›› Pobierz teraz

Wzór umowy zawartej pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą której przedmiotem licencji jest program komputerowy oraz materiały towarzyszące. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.


Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór użytkowy. Wzór umowy licencyjnej.

›› Pobierz teraz

Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
Umowa dotycząca prawa do korzystania ze wzoru użytkowego dla celów związanych z działalnością gospodarczą. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl