Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Dokumenty do sądu

Chcesz wystąpić do SĄDU? Tu znajdziesz wzory dokumentów, które pomogą Ci z łatwością napisać stosowne pismo.

Szukaj:

Kategorie:

› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Wnioski i podania› Różne› Pisma grzecznościowe› Zamówienia, reklamacje› Import i eksport› Oferty handlowe› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Horoskopy› Telefon, Internet, Telewizja› Student› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Ubezpieczenia› PRACA› Ciąża a praca› Podania o pracę› Wnioski i podania› Referencje - opinie› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› Regulaminy pracy› UMOWY› Najmu - sprzedaży› Umowy spółek› Zlecenia› Licencyjne› Spedycji i składu› Użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Budowlane› Informatyczne› Różne umowy› Umowy związane z pracą› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - różne pisma› VAT, PIT› NIP› VAT w UE› PIT - 2007› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Narodowy Fundusz Zdrowia› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - umowy› ZPORR - sprawozdania› Formularze Unijne› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy

Księgi Wieczyste

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem nieruchomości, działki pod zabudowę czy też mieszkania, koniecznie musisz sprawdzić ich stan prawny, co pomoże Ci uniknąć niepotrzebnych kłopotów przy załatwianiu kolejnych formalności. Aby tego dokonać wystarczy wgląd do ksiąg wieczystych, które jasno określają właściciela danej nieruchomości i jakie przysługują do niej prawa. Co więcej, osoba ubiegająca się o daną nieruchomość powinna ubiegać się o mapkę geodezyjną lub szkic, które dokładnie określą położenie działki. Jak tego dokonać? Wystarczy udać się do wydziału geodezyjno-kartograficznego lub Starostwa. Dokumenty znajdujące się w tej kategorii dotyczą większości wniosków, jakie każdy będzie musiał złożyć w trakcie ubiegania się chociażby na budowę domu czy zakup mieszkania.

KW-WPIS . Wniosek o wpis w księdze wieczystej

›› Pobierz teraz

KW-WPIS
Wniosek o wpis w księdze wieczystej. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

KW-ODPIS-AKT . Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

KW-ODPIS-AKT
Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

KW-OZN. Oznaczenie działki ewidencyjnej

›› Pobierz teraz

KW-OZN
Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

KW-ZAD. Żądanie wpisu w księdze wieczystej

›› Pobierz teraz

KW-ZAD
Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

KW-PP . Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy

›› Pobierz teraz

KW-PP
Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

KW-WGLAD . Wniosek o wgląd do księgi wieczystej.

›› Pobierz teraz

KW-WGLAD
Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

KW-WU Złącznik - wnioskodawca /uczestnik postepowania.

›› Pobierz teraz

KW-WU
Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

KW-ZAL . Wniosek o założenie księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

KW-ZAL
Wniosek o założenie księgi wieczystej. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

KW-ODPIS. Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

KW-ODPIS Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl